Bases

A. BASES, CRITERIS GENERALS I INSCRIPCIONS

1. DescoNNecta, mostra de propostes musicals, neix amb la intenció de promocionar i donar suport a la música jove, prestant una especial atenció a la perspectiva de gènere i la promoció de l’ús del català (veure punt 3). L’organització, a més, no tanca la porta a incorporar nous objectius que permetin utilitzar la música com a eina de canvi.

2. Qualsevol estil musical té cabuda al DescoNNecta, sempre que els textos evitin referències sexistes, racistes, xenòfobes, homòfobes, trànsfobes i, en general, discriminadores de cap col·lectiu minoritzat. 

3. Entenem que la mostra ha de recolzar la música cantada en català, en la seva condició de llengua minoritària, però sense que aquest recolzament esdevingui excloent, estant oberta a lletres en qualsevol idioma. 

3. Per fer la inscripció, s’ha d’omplir el formulari de l’apartat “Inscripció”. En cas de ser menor d’edat cal complimentar una autorització dels tutors , que es pot descarregar AQUÍ

El període d’inscripció finalitzarà el 11 de setembre de 2022.

5. De totes les propostes rebudes, l’organització seleccionarà un màxim de 8 bandes. Les bandes participants seran presentades en una roda de premsa a Lluïsos de Gràcia.

6. Les bandes seran seleccionades per un jurat format per membres de l’organització i professionals de l’àmbit musical. 

7. La participació al DescoNNecta 2022 implica l’acceptació d’aquestes bases i l’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista de la manera que consideri més adient.

8. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material rebut per fer difusió del Desconnecta a mitjans de comunicació, web, xarxes, etc.

B. LA MOSTRA

1. La mostra es durà a terme en un únic dia a diferents espais de Lluïsos de Gràcia i l’entorn:

Els grups seleccionats hauran de tocar en directe un repertori d’entre 20 i 30 minuts. En aquest repertori hauran d’incloure ÚNICAMENT temes propis, incloent de forma OBLIGATÒRIA el material presentat en el procés d’inscripció.

Nota: tant les dates com els espais poden variar per motius organitzatius (s’informarà a les bandes amb antelació).

C. DINÀMICA

1. Els grups participants hauran de portar els seus instruments i amplificadors, i hauran d’adaptar-se als riders dels espais on es faran els concerts. En cap cas se’n podrà modificar la seva estructura tècnica. Per la seva banda, l’organització proporcionarà l’escenari, equip de so, personal tècnic i il·luminació.

2. Abans de cada concert es realitzarà una reunió per aclarir temes tècnics del rider i contrarider de la sala així com per organitzar el material entre les diferents bandes (pot compartir-se).

3. Els participants NO PODEN tenir cap mena de contracte amb alguna companyia discogràfica.

D. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Els participants hauran de tenir un màxim de 29 anys. Amb la intenció de no desvirtuar l’objectiu de la mostra, l’organització es mantindrà inflexible a aquest respecte.

2. Com a criteri de selecció, l’organització tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de la proposta musical, així com el fet que siguin propostes noves i de bandes novells formades per joves músics.

3. Es valorarà la presència de bandes constituïdes per una majoria de dones i/o que hi hagi una dona a primera línia de l’escenari (frontwoman).

4. Es valorarà l’ús del català.

F. MENCIONS

Les mencions no són excloents.

1. ENNA JOVE – JOVE PROMESA: S’atorgarà a la proposta formada per components que no superin els 25 anys en la seva majoria i amb major projecció en base al criteri d’un jurat especialitzat i permetrà a la banda guanyadora actuar en concert a les Festes de Gràcia del 2023, en un concert del qual se’n farà àmplia difusió. La menció també ve acompanyada d’un val de 200€ a bescanviar a les botigues d’instruments musicals col·laboradores de la mostra.

2. ERRA FORTA – EN FEMENÍ. S’atorgarà a una de les propostes constituïdes per una majoria de dones i/o que hi hagi una dona a primera línia de l’escenari (frontwoman). La banda guanyadora enregistrarà durant un dia en un estudi de gravació professional.

3. Ç TRENCADA – CANÇÓ.  S’atorgarà a la lletra d’una cançó escrita en llengua catalana. No s’admetran treballs fets majoritàriament en una altra llengua. La temàtica de les obres és lliure, però no s’acceptaran treballs que transmetin valors contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans. L’artista/banda tocarà en un acte o concert organitzat per Òmnium Cultural.

4. MENCIÓ DEL PÚBLIC. Les i els membres de la proposta més votada rebran un abonament pel festival Cruïlla Barcelona. Entre les i els votants es sortejarà un abonament pel festival Canet Rock.

G. EL JURAT

El jurat serà paritari, i estarà format per persones expertes del sector musical i cultural.